راهکار Sangfor Endpoint Security

سنگفور اندپوینت سیکیور از یک رویکرد متفاوت برای دفاع در برابر نرم‌افزارهای مخرب و تهدیدهای APT نسبت به راهکارهای فعلی ضد ویروس نسل بعدی (NGAV) یا راهکارهای تشخیص و پاسخ انتها به انتها (EDR) استفاده می‌کند.

آینده امنیت انتها به انتها

راهکاری پیشرفته برای امنیت انتها به انتها

اندپوینت سیکیور پاسخ جامعی به آلودگی نرم‌افزاری و نقض‌های APT در سراسر شبکه کل سازمان را فراهم می‌کند، با سهولت در مدیریت، عملیات و نگهداری. این راهکار به‌صورت قابل تنظیم است تا به نیازهای هر سازمان که نیاز به مدیریت در محل، مدیریت ابری، یا یک راهکار ترکیبی در زمینه امنیت، حفاظت، تشخیص و پاسخ انتها به انتها دارند، پاسخگو باشد.

بررسی اجمالی Endpoint Secure

Overview

قبل از حمله

کشف نقاط پایانی و مدیریت آسیب‌پذیری‌ها در سیستم، اعمال بروزرسانی پچ‌ها، بررسی پیکربندی و تنظیمات بر اساس استانداردهای امنیتی.

در زمان حمله

شناسایی و تشخیص حملات مبتنی بر AV و NG-AV با هوش مصنوعی، محافظت و تشخیص نوع حملات مثل باج‌افزارها، حمللات Brute Force و …

بعد از حمله

شناسایی باگ‌ها، نقاط آسیب‌پذیر و تهدیدات باقی مانده به همراه تجزیه و تحلیل حملات و رفع تمام مشکلات، ایرادات و باگ‌های امنیتی.

قابلیت های کلیدی Endpoint Secure

Key Capabilities

موارد کاربر Endpoint Secure

Use Cases

مدیریت یکپارچه امنیت انتها به انتها

پاسخ به‌صورت بلادرنگ به تخلفات نرم‌افزاری. واکنش سریع به شکست‌های نرم‌افزاری با شناسایی سریع و کاهش همزمان ارتباطات خطرناک شرق-غرب (گسترش جانبی) و شمال-جنوب (فرمان و کنترل). شناسایی جامع دارایی شناسایی جامع دارایی‌ها با استفاده از سیاست‌های امنیتی مبتنی بر دارایی.

محافظت در برابر رنسمور

سنگفور دارای راهکارهای قابل تنظیم برای مقابله با رنسمور است که شامل اندپویند سکیور و ماژول های قابل اضافه شدن نظیر NGAF یا پشتیبان گیری HCI می شود. این ماژول ها بر اساس نیاز و بودجه شما با انتخاب های اضافی متنوع و انعطاف پذیر می توانند تعریف شوند و مورد استفاده قرار گیرند.

راهکار مقرون به صرفه

سنگفور اندپوینت سکیور با استفاده از پلتفرم X-cloud خود مدیریت عملیات و نگهداری امنیت سازمان را آسان کرده است و در مقایسه با رقبا می تواند هزینه نهایی عملیات امنیت را تا ۶۰٪ کاهش دهد. همچنین در صورت یکپارچه شدن با سنگفور NGAF می تواند سرعت پاسخگویی به تهدیدات را تا ۴۰٪ افزایش دهد.
درخواست پشتیبانی